Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia


logo_podluzne_medium

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Dane zostały przesłane do sekretariatu studiów podyplomowych
„Zarządzanie Systemami Logistycznymi”.
Edycja XII
(planowane rozpoczęcie październik 2019 r.)


Kolejne kroki rekrutacji to:

Krok 1

Na państwa konto zostaną przesłane dokumenty do weryfikacji oraz dalsze informacje odnośnie rekrutacji.

Krok 2

Po otrzymaniu i zweryfikowaniu formularza zgłoszeniowego na adres sekretariatu należy przesłać drogą elektroniczną następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów (jeżeli nie został on przesłany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego)
  • potwierdzenie wpłaty 100 zł* opłaty rekrutacyjnej

* Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym na AGH opłata rekrutacyjna stanowi zaliczkę opłaty za studia i w razie gdy kierunek nie zostanie uruchomiony opłata zostaje zwrócona.

Opłata za studia

Opłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 4 500 zł. (4 400 zł + 100 zł opłaty rekrutacyjnej)
Płatność może być dokonana jednorazowo na początku studiów lub w dwóch ratach na początek każdego semestru.

Opłata obejmuje zajęcia dydaktyczne, materiały, koszty dyplomu i inne koszty związane bezpośrednio ze studiami.
Koszty zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie uruchomienia edycji w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

 

Sekretariat studiów

Ewa Dusza

Wydział Zarządzania
Akademia Górniczo-Hutnicza
ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków
pokój 213 II piętro
tel. (012) 617-43-66; 508-10-17-10
fax. (012) 636-70-05
e-mail: zslog@zarz.agh.edu.pl