Program studiów

Semestr I

Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego – 14 godzin
Zarządzanie łańcuchem dostaw – 17 godzin
Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa – 17 godzin
Zarządzanie zapasami – 14 godzin
Prognozowanie w logistyce – 17 godzin
Logistyka produkcji – 17 godzin
Semestr I – 96 godzin (w tym 12 godzin e-learningu)

Semestr II
System ERP w zastosowaniach logistycznych – 14 godzin
E-logistyka – 17 godzin
Gospodarka magazynowa – 17 godzin
Przedmiot do wyboru – 17 godzin
Praktyka dyplomowa – 16 godzin
Semestr II – 81 godzin (w tym 8 godzin e-learningu)

Łączna liczba godzin w dwóch semestrach 177 godzin