O studiachCel i przeznaczenie

Studia podyplomowe „Zarządzanie systemami logistycznymi” mają na celu rozwijanie umiejętności managerskich w zakresie zarządzania logistycznego. W trakcie studiów zostaną przedstawione zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Nadrzędnym celem studiów jest dwustronny, łączący teorię z praktykę przekaz wiedzy. Właściwie dobrane proporcje wykładów oraz ćwiczeń daje możliwość zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego.

Studia kierowane są do

kadry kierowniczej oraz pracowników działów logistycznych i innych jednostek kierujących systemami logistycznymi lub ich częścią, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki

osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie systemami logistycznymi” są przygotowani do planowania, sterowania i kontroli systemów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Potrafią dokonywać wyboru spośród różnych form organizacji przepływów w łańcuchu logistycznym, w sposób optymalny zarządzać zasobami przedsiębiorstw, zarządzać czynnościami związanymi z zapasami oraz analizować i kontrolować koszty.

Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające podejmować samodzielnie decyzje logistyczne w warunkach niepewności i ryzyka.

Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie Systemami Logistycznymi” znajdą zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą. Dynamiczny rozwój branży logistycznej powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z wyższym wykształceniem, w takich jednostkach jak:

 

  • międzynarodowe i krajowe przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne,
  • centra logistyczne,
  • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe w dziale logistyki.