Wykładowcy
Kadra naukowa

dr hab. inż. Marek Dudek
Adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH
Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją
Specjalista z dziedziny zarządzania produkcją
Przedmiot: Logistyka produkcji

dr hab inż. Jerzy Feliks
profesor na Wydziale Zarządzania AGH
Katedra Inżynierii Systemów
Specjalista z dziedziny: systemy logistyczne
Przedmiot: Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego

dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak
Profesor na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki
Specjalista z dziedziny zarządzania logistycznego i łańcuchami dostaw
Przedmiot: Zarządzanie łańcuchem dostaw

dr Michał Jakubiak
Asystent na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Katedra Logistyki
Specjalista z dziedziny systemów zarządzania
Przedmiot: Systemy ERP w zastosowaniach logistycznych,

dr hab inż. Marek Karkula
Adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH
Katedra Inżynierii Systemów
Specjalista z dziedziny symulacji i modelowania systemów logistycznych
Przedmiot: Modelowanie i symulacja systemów logistycznych

dr inż. Dariusz Krzywda
Adiunkt na Wydziale Zarządzania
Politechnika Częstochowska
Przedmiot: Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa

dr inż. Adam Lichota
Adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH
Katedra Inżynierii Systemów
Specjalista od metod prognozowania w przedsiębiorstwie
Przedmiot: Prognozowanie w logistyce

dr inż. Łukasz Wacławik
Adiunkt na Wydziale Zarządzania AGH
Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją
Specjalista z dziedziny metod organizacji przedsiębiorstwa
Przedmiot: Zarządzanie zapasami
Współpracują z nami:

dr hab inż. Jerzy Feliks
profesor na Wydziale Zarządzania AGH
Katedra Inżynierii Systemów
Specjalista z dziedziny: systemy logistyczne
Przedmiot: E-logistyka

Dariusz Olearczuk
Firma: Optidata Sp. z o.o.
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu
Przedmiot: Gospodarka magazynowa

 


 

Zaprezentowana lista stanowi przykładowy dobór kadry naukowej.
Organizatorzy studiów zastrzegają sobie możliwość zmian osobowych w kolejnych edycjach studiów.